Spørsmål og svar

Må klubben være medlem av NBF for å få hjemmeside på bridgeklubb.no?

Nei, det er et ønske at bridgeklubbene i Norge er organisert i NBF, men ikke et krav for å få hjemmeside her.