Bilder av bridgepersoner

Bilder som kan brukes i f.eks. BIN, gratis men bildet skal krediteres Vegar Næss.

Bilder av:

 • Bakke, Sigmund Ivar
 • Bakke, Tor
 • Ekren, Bjørn Olav
 • Grønbech, Bård
 • Høyland, Jim
 • Høyland, Sven-Olai
 • Johansen, Tom
 • Kopstad, Kjell Otto
 • Kopstad, Ole Kristoffer
 • Meyer, Bernhard
 • Moe, Håvard
 • Nedrebø, Sjur
 • Nordby, Jørgen Lindaas
 • Sæter, Joakim
 • Ueland, David
 • Øberg, André
Bakke, Sigmund Ivar
Bakke, Tor (2021)
Ekren, Bjørn Olav
Grønbech, Bård
Hansen, Per Helge
Helgemo, Geir
Høyland, Jim (2020)
Høyland, Sven-Olai
Johansen, Tom
Kopstad, Kjell Otto
Kopstad, Ole Krsitoffer
Meyer, Bernhard
Moe, Håvard
Nedrebø, Sjur
Nordby, Jørgen Lindaas
Sæter, Joakim
Ueland, David
Øberg, André